"Świetliści – cykliści": Inicjatywa dystrybucji oświetlenia rowerowego przez Policję i Caritas

Planowana jest wspólna kampania Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej. W ramach akcji pod nazwą „Świetliści – cykliści”, policyjne patrole będą wzbogacone o przedstawiciela Caritas, celem zatrzymania przechodzących rowerzystów w Bielsku-Białej i w Żywcu. Każdy z zatrzymanych rowerzystów otrzyma od nich oświetlenie rowerowe.

Ks. Robert Kurpios, który pełni funkcję dyrektora Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, wyjaśnia, że głównym celem omawianej akcji jest podkreślenie istoty widoczności na drodze. Jego zdaniem, to kluczowy element bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.

W Bielsku-Białej inicjatywa rozpocznie się 3 lipca, przy ulicy Górskiej i na Bulwarach Straceńskich. Rowerzyści mogą spodziewać się spotkania z patrolami od godziny 12:00. Natomiast w Żywcu planowane jest rozpoczęcie akcji dwa dni później, 5 lipca. Tam zacznie się od godziny 11:00, w miejscu przy Alei Jana Pawła II, blisko stacji benzynowej.