Postęp prac przy przebudowie ulicy Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej

Obecnie jesteśmy świadkami intensywnych działań związanych z przekształceniem ulicy Kwiatkowskiego znajdującej się w Bielsku-Białej. Jaki obecny stan prac przedstawiają najnowsze zdjęcia?

Plan zakładał początkowo, że całość przedsięwzięcia dobiegnie końca wraz z nadejściem wiosny przyszłego roku. Niemniej jednak, harmonogram uległ zmianie i ostateczne zakończenie prac przewidziane jest na czerwiec 2025 roku. W ramach tego projektu odbywa się także remodernizacja tzw. ronda katyńskiego, które jest położone na skrzyżowaniu z ulicą Grażyńskiego. Ta inwestycja obejmuje również prace nad mostem rozpiętym nad potokiem Starobielskim.

Pierwsza część zmienianego ronda, a także fragment mostu, już nabrały nowego kształtu. Teraz ekipa drogowa koncentruje swoje działania na drugiej części inwestycji. Mimo że plany są ambitne i drużyna budowlana zamierza zakończyć prace nad rondem i mostem do końca bieżącego roku, kontrakt jasno określa termin zakończenia prac na wiosnę 2025 roku. Najświeższe zdjęcia pokazujące postęp prac zostały wykonane 30 czerwca.