Reorganizacja ruchu w centrum Bielska-Białej z powodu remontu ulicy Partyzantów

Nadchodzą zmiany w układzie drogowym Bielska-Białej, które wejdą w życie 4 lipca. Reorganizacja ta dotyczy konkretnie remontowanego odcinka ulicy Partyzantów. Przebudowa infrastruktury drogowej na tym kawałku trasy będzie miała wpływ na dostępność mostu na ulicy Leszczyńskiej. W wyniku planowanych działań, most ten zostanie zamknięty zarówno dla pojazdów jadących z ulicy Partyzantów, jak i dla tych, które próbują skręcić w lewo z ulicy Leszczyńskiej.

W związku z tym zostały wyznaczone dwie trasy objazdu. Pierwsza z nich, od strony centrum, prowadzi ulicami 1 Maja i Sempołowskiej. Druga natomiast, dla pojazdów przyjeżdżających od strony Szczyrku oraz z ulicy Karpackiej, została zaplanowana na trasie przez ulice Partyzantów, Bora-Komorowskiego i Leszczyńską.

Zwraca się do kierowców z prośbą o przestrzeganie nowego oznakowania drogowego i stosowanie się do wprowadzonych zmian. Miejski Zarząd Dróg apeluje o cierpliwość i zrozumienie, gdyż te tymczasowe utrudnienia mają na celu poprawę jakości infrastruktury drogowej.