Interwencja wiceministra Klimatu i Środowiska, Mikołaja Dorożały, może przynieść pozytywne zmiany dla bielskich lasów

W dniu 20 czerwca, czwartek, do Bielska-Białej zjedzie się wiceminister Klimatu i Środowiska, Mikołaj Dorożała. Jego pobyt w mieście jest podyktowany problemem, którym zajmuje się Inicjatywa „Las Wokół Miast”. Ta grupa działa w obronie lasów na rzecz mieszkańców regionu.

Stowarzyszenie Olszówka wyjaśnia, że problem z postępowaniem Lasów Państwowych w okolicach Bielska-Białej stał się kwestią ogólnopolską. Społeczność lokalna domaga się zmian, nie zgadzając się na masowe wycinanie drzew. Świadczy o tym duże poparcie dla petycji przeciwko wycinkom skierowanej do Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz uchwały samorządów apelujące o zakończenie praktyki wycinania drzew.

O 15.30 rozpoczną się rozmowy mające na celu przeciwdziałanie obecnej sytuacji. Spotkanie odbędzie się w Nadleśnictwie Bielsko przy ul. Kopytko 13. Na rozmowę zaproszone zostały różne grupy: leśnicy, mieszkańcy, aktywiści z Inicjatywy „Las Wokół Miast”, naukowcy oraz samorządowcy, na czele z prezydentem Bielska-Białej – poinformowało stowarzyszenie.

Mikołaj Dorażała podkreślił swoją motywację do przyjazdu, mówiąc o konieczności działania, zamiast tylko rozmawiania o problemie. Zwrócił uwagę na powtarzające się zalania Bielska-Białej i okolic, które są efektem bieżącej sytuacji. Zapowiedział spotkanie z Lasami Państwowymi, samorządowcami, przyrodnikami i mieszkańcami w celu znalezienia rozwiązania problemu.

Inicjatywa „Las Wokół Miast” wyraża silne poparcie dla zmian mających na celu ochronę beskidzkich lasów. W związku ze spotkaniem, planują pikietę przed budynkiem nadleśnictwa.

Stowarzyszenie Olszówka przekazało również informację, że środowiska leśne, w tym przedstawiciele przemysłu drzewnego, ZUL-i i myśliwi planują swoje pikiety podczas wizyty ministra. Obawy te wynikają z niepokoju o utratę pracy i możliwości korzystania z lasu po ujawnieniu niedawnych afer i nadużyć finansowych w Lasach Państwowych.

Wiceminister Mikołaj Dorożała jest określany jako „Główny Konserwator Przyrody”, a jego przyjazd ma na celu przeprowadzenie konsultacji społecznych z grupami ekologicznymi. Z tego powodu, branżowy związek myśliwych wzywa do pełnej mobilizacji swojego środowiska. Inne grupy zainteresowane proszą środowiska prawicowe o wsparcie i dołączenie do protestu w obronie Polskich Lasów Państwowych.

Reprezentanci Inicjatywy „Las Wokół Miast” – Renata Lejawka, Jacek Zachara, Marcin Fiszer – wyrażają duże nadzieje związane z wizytą w Bielsku-Białej wiceministra Mikołaja Dorożały. Podkreślają, że są wiele argumentów za zakończeniem obecnej gospodarki leśnej, które powinny znaleźć zrozumienie i przełożyć się na konkretne działania.