Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje nietypową inicjatywę: Paprotki w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej

Do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej trafią paprotki, a wszystko to w ramach niecodziennej kampanii zapoczątkowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Inicjatywa ma na celu podkreślenie znaczenia ławników w procesie sprawowania wymiaru sprawiedliwości oraz zmianę negatywnego obrazu tych osób w przestrzeni publicznej, które często i niesłusznie określane są mianem „paprotek”.

Kampania kierowana przez Ministerstwo ma zamiar zmienić ten niekorzystny stereotyp i przypomnieć społeczeństwu o istotnych umiejętnościach i odpowiedzialności, która wiąże się z obowiązkami wykonywanymi przez ławników. Właśnie z tego powodu, w piątek do różnych sądów na terenie kraju, w tym także do Bielska-Białej, zostaną dostarczone paprotki.

Osoby odwiedzające te instytucje będą miały możliwość zabrania ze sobą tych roślin już w poniedziałek. Jak wyjaśnił w liście skierowanym do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej Dariusz Mazur, wiceminister sprawiedliwości, dzięki tej akcji planuje się „zdjąć” stygmatyzującą etykietę i razem „wynieść paprotki z sądów”.