Nowe miejsca parkingowe w Bielsku-Białej – ułatwienia dla mieszkańców osiedla Złote Łany

Według planów Miejskiego Zarządu Dróg, ulica Tuwima na bielskim osiedlu Złote Łany będzie niebawem wyposażona w dodatkowe miejsca parkingowe. Znany z problemów z dostępnością miejsc postojowych obszar miasta doczeka się niezbędnych zmian. Wykorzystywany zostanie fakt, że na tym konkretnym odcinku ulicy nie obowiązuje żadne ograniczenie dotyczące zatrzymywania pojazdów.

Nieopodal wieżowców mieszkalnych pod numerami 35 i 37 na ulicy Lenartowicza powstają dodatkowe miejsca postojowe w systemie 50/50, które pozwolą na parkowanie zarówno na części jezdni, jak i chodnika. Opcja ta była już wcześniej wprowadzona tymczasowo, poprzez utwardzenie pobocza, jednak teraz trwają prace nad oficjalnym wyznaczeniem miejsc parkingowych zgodnych z regulacjami drogowymi. Planowane jest wykonanie opaski i ułożenie płyt drogowych.

Omawiane rozwiązanie było możliwe do wprowadzenia jedynie z racji braku restrykcyjnych przepisów dotyczących parkowania wzdłuż ulicy Tuwima. Dzięki temu, parkowanie odbywać się będzie zgodnie z ogólnymi zasadami Prawa o ruchu drogowym, nie przeszkadzając tym samym w płynności ruchu na drodze.

Maksymilian Pryga, który zabiegał o utworzenie nowych miejsc parkingowych na ulicy Tuwima, sugeruje, aby podobne rozwiązanie zastosować również wzdłuż ulicy Łagodnej – od przedszkola integracyjnego do skrzyżowania z ulicą Osadniczą. Na ten moment, władze miasta nie wydały jeszcze oficjalnej odpowiedzi na interpelację radnego Prygi. Z kolei radny zgłosił także propozycję wprowadzenia sygnalizacji świetlnej na ulicy Tuwima, tłumacząc to częstym przekraczaniem prędkości przez kierowców.

– Ostatnio temat ten bywał poruszany, między innymi podczas spotkań Rady Osiedla Złote Łany. Próbowano już wprowadzać różne kontrole oraz pomiary prędkości na ulicy Tuwima, ale bez żadnych konkretnych rezultatów. Dlatego biorąc pod uwagę liczne głosy mieszkańców, apeluję do władz miasta o rozważenie montażu intuicyjnej sygnalizacji świetlnej – mówi Pryga. Władze mają 14 dni na udzielenie odpowiedzi na wniosek radnego.