Nowy trakt komunikacji miejskiej MZK: Linia nr 53 dociera do ośrodka zdrowia w Mazańcowicach

Planuje się wkrótce uruchomienie nowej linii komunikacji miejskiej – MZK nr 53. Ta nowa linia będzie rozszerzała swoją trasę aż do ośrodka zdrowia w Mazańcowicach. Wdrożenie tej zmiany stało się możliwe dzięki inicjatywie gminy Jasienica, która podkreśliła konieczność takiego posunięcia oraz uzgodnieniu z Beskidzkim Związkiem Powiatowo-Gminnym.

Jasienicki wniosek dotyczący potrzeby rozszerzenia trasy linii MZK nr 25, nad której organizacją pieczę sprawuje miasto Bielsko-Biała, zwracał uwagę na konieczność uwzględnienia dodatkowego odcinka na terenie sołectwa Mazańcowice. Ten ruch wymagał jednak aprobaty Rady Miejskiej w Bielsko-Białej, która musiała zgodzić się na zawarcie odpowiedniego porozumienia.

Wszystko wskazuje na to, że wspomniane porozumienie zostanie zawarte pomiędzy Miastem Bielsko-Białą a Beskidzkim Związkiem Powiatowo-Gminnym. Ten ostatni jest odpowiedzialny za organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu bielskiego, w tym również na terenie gminy Jasienica. Porozumienie ma na celu uregulowanie kwestii związanych z funkcjonowaniem poszerzonej trasy linii nr 25, która będzie przebiegać przez Warszawską Dworzec – Mazańcowice Spółdzielnia – Mazańcowice Ośrodek Zdrowia. Będzie także ustalane współfinansowanie projektu.

Po planowanym rozszerzeniu trasy, linia MZK otrzyma nowy numer – 53. Decyzję o wprowadzeniu tej zmiany radni przyjęli jednomyślnie. Linia ta ma obsługiwać 12 par kursów dziennie, a gmina Jasienica pokryje koszt tej usługi, szacowany na blisko 200 tys. zł.