Interpelacje na temat nowych atrakcji w Bielsku-Białej: propozycje miejskich dożynek i strefy kibica

Anita Szymańska, radna miasta, wnioskowała o zorganizowanie miejskich dożynek w dzielnicy Hałcnów w Bielsku-Białej. Twierdzi ona, że taka inicjatywa mogłaby przyciągnąć turystów i podkreślić historyczne dziedzictwo oraz rolnicze tradycje tego obszaru. Szymańska jest jednym z radnych, którzy zgłosili różne interpelacje w nowej kadencji rady miasta. Od początku tej kadencji wpłynęło już prawie 60 interpelacji.

Najwięcej interpelacji, aż siedem, przedstawił Paweł Korzondkowski z PiS. Interpelacje Korzondkowskiego dotyczą między innymi konieczności wykonania prac pielęgnacyjnych, utworzenia przejścia dla pieszych oraz remontu chodnika.

Szymańska zgłosiła pięć interpelacji, natomiast Józefa Wawak z klubu Jarosława Klimaszewskiego zgłosiła trzy. Szymańska zaproponowała organizację miejskich dożynek w Hałcnowie. Argumentuje, że dzięki tym dożynkom Hałcnów mógłby podkreślić swoje głęboko zakorzenione w rolnictwie tradycje, a także uczcić pracę rolników w nowoczesny sposób.

Interpelację o utworzenie miejskiej strefy kibica podczas nadchodzących mistrzostw Europy zgłosili wspólnie Agnieszka Nowak, Katarzyna Balicka, Karol Markowski i Maksymilian Pryga. Radni apelują do służb podległych prezydentowi miasta o zorganizowanie odpowiedniego miejsca na strefę kibica, jeśli tylko istnieją uzasadnione powody do jej utworzenia.