Waloryzacja maksymalnej stawki przedszkoli w górę – Miasto zyska z opłat

Od najbliższego roku szkolnego cena za każdą godzinę edukacji poza ustawowym limitem pięciu bezpłatnych godzin wzrośnie do 1,44 zł. Decyzja o zwolnieniu z opłat dzieci posiadających orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest nadal w mocy. Do podjęcia decyzji w tej kwestii uprawnieni są radni.

Według prezentowanej propozycji zmiany uchwały, pięciogodzinne nauczanie i opieka dla dzieci w miejskich placówkach przedszkolnych pozostaje bezpłatna, tak jak do tej pory. Za każdą dodatkową godzinę ponad ten limit naliczana będzie stawka wynosząca 1,44 zł.

Dotychczas rodzice musieli płacić 1,30 zł za każdą dodatkową godzinę przekraczającą bezpłatny limit. Rodzice dzieci, które posiadają orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, są zwolnieni z obowiązku ponoszenia tych dodatkowych kosztów.

Zaproponowana zmiana została opracowana na bazie najnowszych regulacji wydanych przez Ministra Edukacji dotyczących wysokości wskaźnika waloryzacji oraz maksymalnej opłaty za korzystanie z edukacji przedszkolnej.

Wdrożenie waloryzacji maksymalnej stawki opłaty na poziomie 1,44 zł od 1 września 2024 r., a także analiza danych z okresu IX-XII 2023 r. pozwala przypuszczać, że podwyżka opłaty z 1,30 zł do 1,44 zł przyniesie wzrost przychodów do budżetu Miasta Bielska-Białej w 2024 roku o kwotę około 66 tys. zł. Wobec tych ustaleń podjęcie zmian w uchwale jest uzasadnione – informujemy na podstawie projektu uchwały.