Przełomowe inwestycje w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Bielsku-Białej: starania o odnowienie floty autobusowej

Czas przemian nadchodzi w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Bielsku-Białej. Zarząd tej spółki ma konkretny plan na modernizację i odświeżenie obsługującej miasto floty autobusów – chcą zainwestować zarówno w pojazdy spalinowe, jak i te zasilane elektrycznie czy wodorem.

Transport publiczny jest jednym z fundamentów prawidłowego funkcjonowania każdego miasta, dlatego też w latach 2024-2026, MZK zamierza spróbować odmłodzić flotę poprzez wymianę najstarszych modeli takich firm jak Jelcz, Mercedes-Benz Citaro, Solaris Urbino 12 czy Scania. To konieczne działanie, biorąc pod uwagę średni wiek pojazdów spalinowych w posiadaniu Spółki – wynosi on ponad 11 lat. Dodatkowo, niemal jedna piąta taboru to autobusy spełniające jedynie normy emisji spalin EURO3 i EURO4. W związku z powyższym, plan zakupu przez MZK z własnych środków 15 nowych autobusów spalinowych nie wydaje się zaskakujący. Plany zakładają nabycie 3 autobusów klasy MEGA, 8 z klasy MAXI oraz 4 z klasy MINI.

W swojej strategii, Spółka stara się również minimalizować emisję zanieczyszczeń powstającą w wyniku eksploatacji autobusów. W związku z tym, planuje się zakup 23 pojazdów zeroemisyjnych (17 elektrycznych i 6 wodorowych) oraz dodatkowo 5 busów elektrycznych. Kierunek rozwoju przyjęty przez Spółkę jest zgodny z strategią zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Bielsku-Białej, którą wyznacza Prezydent Jarosław Klimaszewski wraz ze swoim zespołem.

17 kwietnia 2023 roku, MZK złożyło wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Chodzi o program „Zielony Transport Publiczny” (ZTP), który ma na celu wspomaganie działań mających na celu przekształcenie transportu publicznego w Polsce tak, by stał się bardziej ekologiczny. Jest to długofalowy program, który ma w rezultacie przyczynić się do obniżenia zużycia energii i paliw emisyjnych w transporcie. Założenia ZTP przewidują dodanie do polskiego transportu publicznego około 760 nowych pojazdów, co pozwoli na zmniejszenie emisji CO2 o co najmniej 18 416 Mg/rok. W swoim wniosku do programu, MZK wyraziło chęć zakupu 16 autobusów elektrycznych i budowy infrastruktury niezbędnej do ich ładowania. W skład nowej floty miałoby wejść 12 autobusów klasy MAXI i 4 klasy MEGA, a na terenie zajezdni planowane jest zamontowanie 8 stacji ładowania, które będą mogły naładować pojazd do pełna w ciągu zaledwie 3 godzin. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 78 809 775 zł brutto.

Jak się okazuje, to nie jedyne dobre wieści płynące ze Spółki MZK. Obecnie trwają starania o uzyskanie dodatkowego dofinansowania na zakup autobusów wodorowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. To zupełnie nowe rozwiązanie dla ulic Bielska-Białej, które oferuje pasażerom wyższy komfort podróży i ma pozytywny wpływ na środowisko – spalanie wodoru wytwarza jedynie wodę i ciepło. Planowany jest zakup 6 takich pojazdów: 4 klasy MAXI i 2 klasy MEGA.

Ciekawym zagadnieniem jest kwestia tankowania tych autobusów. Na chwilę obecną, ani MZK, ani miasto nie posiada odpowiedniej infrastruktury do tego celu. Plany na jej budowę ma Spółka PKN Orlen, która zamierza w ciągu najbliższych lat wybudować stację tankowania wodorem przy ul. Bystrzańskiej w Bielsku-Białej.

Miejski Zakład Komunikacyjny podejmuje decyzyjne i ambitne kroki, aby poprawić jakość i efektywność transportu publicznego w mieście. Dzięki inwestycjom w nowoczesną flotę i infrastrukturę, MZK dąży do stworzenia bardziej dostępnego, ekologicznego i atrakcyjnego systemu transportu dla mieszkańców Bielska-Białej. Czekamy z niecierpliwością na pozytywne rozwiązanie najbliższych projektów Spółki.