Fundacja Pogranicze Bez Barier kończy 10 lat działalności i zapowiada dużą inwestycję na stokach Szyndzielni

Ubiegły tydzień przyniósł powód do świętowania dla Fundacji Pogranicze Bez Barier, która od dziesięciu lat aktywnie działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami, umożliwiając im przełamywanie barier i udział w górskich przygodach. Jubileuszowy wieczór odbył się w Bialskim Centrum Kultury (BCK), a wśród wielu zaproszonych gości był także prezydent miasta Jarosław Klimaszewski.

Przez całą dekadę fundacja angażowała się w działania na rzecz osób z różnymi niepełnosprawnościami, dając im szansę na aktywne odkrywanie gór oraz uczestnictwo w innych rekreacyjno-turystycznych aktywnościach związanych z górami. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, wsparciu Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR) i wykorzystaniu nowoczesnej technologii, osoby te są w stanie pokonywać bariery na drodze do zdobywania górskich szczytów – zarówno beskidzkich jak i tatrzańskich.

Założycielem fundacji i jej motorem napędowym jest Bogumił Kanik, bielszczanin o wielu talentach – społecznik, działacz harcerski i czynny ratownik GOPR. W ciągu ostatnich dziesięciu lat, członkowie Fundacji Pogranicze Bez Barier przeprowadzili wiele różnorakich działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, pomagając im pokonywać bariery stające na ich drodze.

Teraz, najważniejszym celem, który fundacja postawiła przed sobą, jest budowa nowoczesnego centrum aktywizacji górskiej dla osób z niepełnosprawnościami w Bielsku-Białej we współpracy z GOPR. Centrum ma powstać na działce przy alei Armii Krajowej, przekazanej przez gminę. Inwestycja, finansowana ze środków Zagospodarowania Infrastruktury Technicznej (ZIT) w wysokości około 15 milionów euro, ma zostać zakończona do końca 2026 roku.

Uczestnicy gali w BCK mieli okazję spotkać osoby niepełnosprawne, które dzięki determinacji, uporowi i wsparciu innych osób potrafią stawić czoło wyzwaniom w górach i nie tylko. Podzielili się oni swoimi osobistymi doświadczeniami i wspomnieniami o swoich pasjach i sposobach pokonywania własnych barier.