Długo oczekiwana obwodnica dla Hałcnowa – konieczność czy luksus?

Mieszkańcy Hałcnowa, dzielnicy Bielska-Białej, od lat marzą o obwodnicy. Bronisław Szafarczyk, radny miasta, naciska na władze o realizację tego projektu, podkreślając, że teraz jest odpowiedni moment na jego planowanie i włączenie do budżetu miasta.

Na przestrzeni lat, koncepcja budowy obwodnicy dla Hałcnowa była wielokrotnie podnoszona. Radny Szafarczyk przypomina, że jej pierwotny projekt został uwzględniony w miejscowym planie zagospodarowania dzielnicy. W styczniu 2016 r. radny zaproponował finansowanie i wykonanie obwodnicy jako wspólne przedsięwzięcie miasta i inwestora trasy S1, poprzez zastosowanie odpowiednich parametrów jednej z dróg serwisowych przy węźle dróg ekspresowych. Prace nad projektem zostały podjęte i obecnie widoczne są już efekty tych działań. Roboty ziemne są praktycznie ukończone, kanalizacja deszczowa gotowa, a roboty nawierzchniowe rozpoczęte. Oczekuje się, że niedługo odcinek obwodnicy pomiędzy ulicami Wyzwolenia a Zagrody zostanie otworzony do użytku.

Według informacji radnego, dla trasy, za którą odpowiedzialność ponosi miasto, przygotowana została już wymagana dokumentacja techniczna. Szafarczyk jest przekonany, że wkrótce uda się zdobyć pozwolenie na budowę, tzw. ZRID. Teraz pozostaje jedynie zaplanowanie i umieszczenie tego zadania w budżecie miasta, co umożliwi finalizację projektu i pełne wykorzystanie tej inwestycji komunikacyjnej.

Bronisław Szafarczyk podkreśla znaczenie tej inwestycji dla mieszkańców Hałcnowa. Wskazuje na liczne instytucje znajdujące się w centrum dzielnicy, takie jak szkoły, dom kultury, bazylika z nowym centrum pielgrzymkowym oraz placówki handlowo-usługowe. Obwodnica odciąży centrum dzielnicy od ruchu ciężarowego, a także części ruchu lokalnego zmierzającego do centrum miasta. Zapewni to lepszą przepustowość drogi i poprawi warunki życia mieszkańców. Dodatkowo, obwodnica wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, a takżepoprzez budowę ronda z przejściami dla pieszych – skróci drogę do szkoły dla uczniów z okolicznych ulic. Radny Szafarczyk apeluje do władz Bielska-Białej o pilne uwzględnienie budowy obwodnicy dla Hałcnowa w planach budżetowych miasta.

Mimo nacisku ze strony radnego, bielski Ratusz nie odniósł się jeszcze do tej kwestii. Zapewnia jednak, że temat ten na pewno powróci.