Apel bielskich stowarzyszeń do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o ochronę lokalnych lasów

Inicjatywa obywatelska o nazwie „Las wokół Miast”, reprezentowana przez Renatę Lejawkę ze stowarzyszenia Atmosfera oraz Jacka Zachary ze stowarzyszenia Olszówka, przygotowała petycję skierowaną do Pauliny Hennig-Kloski, obecnej minister Klimatu i Środowiska. Aktywiści z różnych organizacji społecznych z Bielska-Białej i okolic, w tym takich miejscowości jak Kozy, Jaworze, Bystra czy Wilkowice, dołączyli do tego apelu, domagając się uznania lasów otaczających te obszary za miejsca o wyjątkowym znaczeniu dla natury i społeczności lokalnej.

Twórcy inicjatywy zwracają uwagę na działania Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które doprowadziły do wykluczenia 20% najbardziej wartościowych lasów w Polsce z prac gospodarczych. Uważają oni, że lasy wokół Bielska-Białej idealnie wpisują się w model obszarów o specjalnym znaczeniu ekologicznym i społecznym, a zatem powinny zostać objęte systemową ochroną – taką jak la mają inne cenne obszary leśne. Ten postulat podkreślają w swojej petycji do Ministerstwa.

W treści dokumentu, który można podpisać przez internet, aktywiści z „Lasu wokół Miast” domagają się natychmiastowego zaprzestania planowanych na rok 2024 działań gospodarczych w lasach otaczających Bielsko-Białą i sąsiednie miejscowości. Zwracają też uwagę na konieczność zapewnienia społecznej i ekologicznej funkcji tych lasów.

Autorzy apelu argumentują, że prowadzenie działalności gospodarczej na tym obszarze stanowi zagrożenie dla celów społecznych i ekologicznych, które powinny być priorytetem dla lasów. Podkreślają, że obecna praktyka traktowania lasów jako źródła surowca drzewnego prowadzi do degradacji tych obszarów i niszczenia ich wartości dla społeczności i przyrody.