Podwyżka opłat za korzystanie z usług Izby Wytrzeźwień w Bielsku-Białej

Władze miasta Bielsko-Biała rozważają zwiększenie stawek za usługi świadczone przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym. Zgodnie z zapowiedziami, nowa cena pobytu ma być równa maksymalnej stawce ustalanej przez ministerstwo. W ostatnich latach, obecna opłata, która została podwyższona rok temu, wydaje się nie pokrywać rzeczywistych kosztów utrzymania ośrodka.

Na mocy odpowiedniej uchwały, to samorząd lokalny decyduje o kwocie jaką klienci izby wytrzeźwień muszą zapłacić za pobyt. Niemniej jednak, stawka ta nie może przekroczyć limitu ustalonego przez ministerstwo. W Bielsku-Białej, rok temu cena pobytu wynosiła 390 złotych. Obecnie rozważana jest kolejna podwyżka.

Maksymalna kwota ustalona na początku lutego wynosi 437,81 złotych. Miasto zamierza zwiększyć opłatę do tego pułapu, jednak rzeczywiste koszty utrzymania izby wytrzeźwień w Bielsku-Białej są nawet wyższe.

Analizując średnie koszty pobytu jednej osoby w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej za ostatnie trzy lata, widać, że są one wyższe niż bieżąca opłata. W latach 2021-2023 średnie koszty wynosiły 459,05 złotych, co przekracza obecne stawki wynoszące 390 złotych – takie informacje znajdziemy w uzasadnieniu projektu uchwały. Planowane podwyżki uzyskały pozytywną opinię Rady Działalności Pożytku Publicznego działającej w Bielsku-Białej i zostaną poddane głosowaniu na najbliższej sesji Rady Miejskiej.