Darmowe opaski i detektory dla starszych mieszkańców Bielska-Białej w ramach nowego programu wsparcia

Seniorzy mieszkający w Bielsku-Białej zyskają możliwość korzystania z tzw. opieki zdalnej, dzięki specjalnym opaskom śledzącym ich podstawowe funkcje życiowe. Te inteligentne urządzenia, wyposażone w detektor upadków i lokalizator GPS, będą dostarczane gratis osobom, które ukończyły 60 lat.

W lutym tego roku, radni bielscy podjęli decyzję o wprowadzeniu programu osłonowego zatytułowanego „Korpus Wsparcia Seniorów w Bielsku-Białej”. Projekt zakłada realizację w 2024 roku i ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz umożliwienie samodzielności osobom starszym w ich miejscach zamieszkania. Koordynacją działań programu zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Program jest kierowany przede wszystkim do osób powyżej 60. roku życia, które mają trudności z samodzielnym poruszaniem się ze względu na problemy zdrowotne. Skierowany jest także do osób mieszkających samotnie lub z innymi, którzy nie mogą im zapewnić odpowiedniej pomocy.

W ramach planowanych działań, seniorzy otrzymają opaski elektroniczne wyposażone w przycisk SOS. Gdy zostanie on naciśnięty, nastąpi połączenie z centralą interwencyjną, która jest gotowa do działania przez cały czas. Opaska będzie również monitorować podstawowe funkcje życiowe oraz umożliwi komunikację z centrum obsługi i opiekunami.

Środki finansowe na realizację programu pochodzą głównie z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na wsparcie zadań własnych w obszarze pomocy społecznej. Pokrywają one 80 proc. kosztów inicjatywy, a pozostałe 20 proc. dysponuje gmina.