Ćwiczenia ratownicze na zamarzniętych akwenach prowadzone przez strażaków z Bielska-Białej

Nawet w głębi zimy, bezpieczeństwo na zamarzniętych powierzchniach wodnych nie jest gwarantowane. To właśnie z tego powodu strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej postanowili zaplanować i przeprowadzić serię ćwiczeń ratunkowych. Wybrali do tego celu Kaniów, gdzie mogli skorzystać z pokrytej lodem tafli.

Ćwiczenia odbywały się pod okiem strażaków z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych nr 1 i 2, którzy również mają swoją siedzibę w Bielsku-Białej. Wykorzystali do tego celu teren należący do Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji w Kaniowie. Ćwiczenia miały miejsce w konkretnych dniach – od 15 do 17 stycznia.

Aspirant sztabowy Mateusz Pietrzyk, reprezentujący bielską komendę, podkreślił cel tych ćwiczeń. Chodziło o to, aby strażacy doskonale opanowali techniki ratunkowe, które pozwalałyby na ewakuację poszkodowanych osób z wody. Ważnym elementem ćwiczeń było także korzystanie ze specjalistycznego sprzętu, który jest na wyposażeniu jednostek ratowniczo-gaśniczych.