Planowane inwestycje miejskie: Nowoczesny teatr z podziemnym parkingiem i ekologiczną biblioteką w Bielsku-Białej

W najbliższym pięcioleciu, Bielsko-Biała stanie się miejscem realizacji znaczącej inwestycji miejskiej. Planowana jest budowa nowego domu kultury dla Teatru Lalek Banialuka. Przewidziana lokalizacja tej wielofunkcyjnej instytucji to skrzyżowanie ulic Broniewskiego i PCK. Zmodernizowany obiekt będzie wyposażony w podziemną strefę parkingową oraz ekologiczną przestrzeń biblioteczną. Dodatkowo, planuje się zachować teren targowy jako integralną część kompleksu. Całość prac projektowych nadzoruje Biuro Rozwoju Miasta, które planuje ogłoszenie konkursu urbanistyczno-architektonicznego na początku przyszłego roku. Obecna siedziba teatru znajduje się w przestarzałym budynku w centrum miasta, a planowany koszt nowej inwestycji wyniesie 35 mln euro.

Teatr Lalek Banialuka, działający od 76 lat, musi zmienić swoją obecną siedzibę przy ulicy Mickiewicza w Bielsku-Białej. Powodem są rosnące potrzeby instytucji, które nie mogą być zaspokojone przez dotychczasowy budynek. Obiekt ten wymaga gruntownej renowacji, a nieoficjalne źródła sugerują, że budynek ma problemy z spełnieniem nowoczesnych norm przeciwpożarowych. Ten stan rzeczy powoduje coraz większe trudności dla samorządu miejskiego.

Długi proces poszukiwania idealnej lokalizacji dla nowej siedziby teatru prowadził do różnych propozycji. Jedną z nich było wykorzystanie terenu przy ulicy Lompy, który obecnie służy jako miejskie targowisko. Właściciel terenu, PSS Społem, rozważał sprzedaż nieruchomości już kilka lat temu. Studio Filmów Rysunkowych zaplanowało w tym miejscu budowę Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji, chcąc stworzyć dziecięcą dzielnicę niedaleko bielskiej starówki. Dodatkowo, w planach jest budowa wielopoziomowego parkingu.

Plany dotyczące inwestycji w nową siedzibę Teatru Lalek Banialuka zostały uwzględnione w Bidbooku – dokumencie zawierającym propozycje umożliwiające zdobycie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Miasto nie przewiduje realizacji dodatkowych projektów infrastrukturalnych oprócz tych, które zostały już uwzględnione w planach. Wśród nich są takie projekty jak Pedanteria – kompleks wielofunkcyjnej przestrzeni kulturotwórczej, nowa siedziba Banialuki i Centrum Miłości do Gór. Łączny koszt tych inwestycji wyniesie około 81,5 mln euro.