Przekształcenie miejskiego parkingu na placu Ratuszowym – problematyczne wyświetlacze wkrótce zostaną naprawione

Często zdarza się, że kierowcy próbujący zaparkować swoje pojazdy na publicznych parkingach przy ul. Rychlińskiego i placu Ratuszowym napotykają na liczne trudności. Główne problemy wynikają z błędnych informacji prezentowanych przez parkingowe wyświetlacze odnośnie ilości dostępnych miejsc. Miasto jest świadome tego problemu i planuje podjąć odpowiednie działania w celu jego rozwiązania.

Pomimo zaawansowania technologicznego, niektóre systemy czasami zawodzą. Przykładem tego są właśnie wyżej wymienione wyświetlacze parkingowe, które stworzyły wiele trudności dla kierowców. Tomasz Wawak, radny miasta Bielsko-Biała, postanowił poruszyć ten problem i zwrócić się do władz miejskich o podjęcie działań mających na celu poprawę funkcjonowania tablic informacyjnych na tych parkingach.

Podczas ostatniego meczu Podbeskidzia z Miedzią Legnica, wielu fanów doświadczyło problemów podczas próby zaparkowania przy ul. Rychlińskiego. Pomimo wystarczającej ilości wolnych miejsc, błędna informacja pokazywana przy wejściu na parking uniemożliwiła im zaparkowanie. Sytuacje, kiedy wyświetlacze informują o dostępnych miejscach parkingowych, które w rzeczywistości nie są dostępne, zdarzają się również na placu Ratuszowym.

Wawak dodał, że Miejski Zarząd Dróg tłumaczył te błędy lokalizacją sensorów parkowania oraz niewłaściwym parkowaniem wykonanym przez kierowców. Przywołując nieskuteczność dotychczasowych prób naprawy problemu, radny wezwał władze miasta do podjęcia działań mających na celu trwałe usunięcie tych błędów systemowych.