Plany na przyszły rok: Miasto inwestuje w unowocześnienie systemu odstraszającym ptaki od Ratusza

Planowane są prace nad modernizacją i rozbudową elektrycznej instalacji odstraszającej ptaki, który mają na celu ochronę zabytkowej elewacji Ratusza przed ich destrukcyjnym działaniem. Projekt ten ma zostać wykonany w przyszłym roku, a na realizację tych działań przewidziano budżet w wysokości 300 tys. złotych.

Przeanalizowany dokument budżetowy zawiera szczegółową pozycję dotyczącą planów modernizacji i ulepszenia instalacji ochronnej przed ptakami dla budynku Ratusza. Na ten cel przeznaczono sumę 300 tys. złotych, co jest znaczącym wydatkiem. Wiele pytań narosło wokół szczegółów tego projektu, dlatego zwróciliśmy się o dodatkowe informacje do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Pierwsza odpowiedź wyjaśniła, że modernizacja polega na wymianie zużytych elementów, a planowane usprawnienia obejmują rozszerzenie instalacji o obszary, które nie były wcześniej uwzględnione.

Okazuje się, że obecny system odstraszenia gołębi to elektryczna instalacja umieszczona na obrzeżach gzymsów i parapetów budynku Ratusza, podłączona do impulsowego zasilacza. System ten został zamontowany kilka lat temu, jednak nie obejmuje całego obiektu i ze względu na swoją wiekość, nie działa już tak efektywnie jak powinien.

Z istniejącej instalacji wymagana jest dokładna inwentaryzacja, po której przeprowadzona zostanie jej modernizacja oraz rozszerzenie na cały budynek Ratusza. Jest to konieczne, aby skutecznie chronić elewację, gzymsy i parapety przed szkodami wyrządzonymi przez gołębie. To właśnie te ptaki, poprzez swoje odchody, najbardziej niszczą zabytkowy budynek – dowiedzieliśmy się z uzasadnienia dla realizacji tej inwestycji.