Plan rewitalizacji linii kolejowej nr 190: Inwestycja warte 350 mln zł łączy Bielsko-Białą ze Skoczowem

Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) podjęły decyzję o przeprowadzeniu rewitalizacji nieczynnej linii kolejowej nr 190, łączącej Bielsko-Białą ze Skoczowem. Ta strategiczna inwestycja, której wartość wynosi 350 mln zł, ma na celu stworzenie kluczowego ogniwa w połączeniu kolejowym Cieszyn – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków. Finansowanie będzie pochodzić z funduszu Kolej+.

Właśnie rozpoczęto pierwszy etap realizacji przedsięwzięcia, którym jest przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru nad pracami inwestycyjnymi. PKP PLK są odpowiedzialne za ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy.

Planowany jest dwustopniowy proces rewitalizacji. Prace projektowe mają miejsce w latach 2024-2027, natomiast przebudowa trasy przewidziana jest na lata 2027-2029. Po zakończeniu prac podróżowanie między Bielskiem-Białą a Skoczowem będzie trwało zaledwie 22 minuty, co oznacza pokonanie dystansu 22 km w tym czasie. Podróż do Cieszyna potrwa zaledwie nieco ponad godzinę. Prędkość średnia pociągów na tej trasie wyniesie 80 km/h, jednak na wybranych odcinkach będzie możliwe zwiększenie prędkości do 120 km/h.