Konferencja na temat cyberzagrożeń i ich wpływu na psychikę młodzieży w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

W środę, 29 listopada, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej stała się miejscem zorganizowania konferencji na temat „Cyberzagrożenia a psychika dzieci i młodzieży”. Spotkanie było prowadzone przez profilaktyków z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, którzy zainicjowali dyskusję na temat cyberprzemocy, jej początków oraz potencjalnych zagrożeń stwarzanych przez tę formę agresji. Podczas konferencji omówiono również strategie zapobiegania cyberprzemoc. Udział w spotkaniu wzięli specjaliści z różnych dziedzin: psychologowie, pedagodzy oraz rodzice.

Podczas tego ważnego wydarzenia poruszono kwestie bezpieczeństwa we współczesnym świecie, które jest sprawa dotycząca nas wszystkich. Bezpieczeństwo obejmuje nie tylko sferę rzeczywistości fizycznej, ale również cyfrową – internetu. Okazje do wymiany doświadczeń, pomysłów oraz dyskusji na temat problemów są niezbędne dla instytucji edukacyjnych, specjalistów od wychowania oraz funkcjonariuszy odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Cyberprzemoc i zagrożenia, z jakimi dzieci i młodzież spotykają się w sieci, to duże wyzwanie dla osób młodych, ale również dla dorosłych.

W kontekście tych zagrożeń, uczestnicy konferencji próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego młode osoby spędzają tak wiele czasu online, w szczególności na portalach społecznościowych. Dyskutowano na temat wykluczenia, agresji, wpływu gier komputerowych na zachowanie młodzieży, mechanizmów uzależnień oraz szkodliwych treści i ich wpływu na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Policjanci podczas konferencji przedstawili podstawowe zagadnienia związane z cyberprzemocą.

Chcielibyśmy wyrazić głęboką wdzięczność Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej, Annie Niemiec-Warzecha, za zaproszenie do udziału w ważnej dyskusji na temat cyberzagrożeń.