Radny Konrad Łoś krytykuje miasto za niewystarczającą pomoc dla osób niepełnosprawnych

Życie osoby z niepełnosprawnością w dużym mieście, takim jak Bielsko-Biała, może być pełne wyzwań, zwłaszcza gdy infrastruktura nie jest dostosowana do ich potrzeb. Takie problemy zaobserwował radny Konrad Łoś, który zarzucił władzom mieszkania, że nie dołożyły wszelkich starań, aby ułatwić życie niepełnosprawnym mieszkańcom.

Według konrada Łosia, miasto Bielsko-Biała nie wydaje się skłonne do poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnościami, mimo dostępnych form wsparcia oferowanych przez Fundusz Dostępności. W marcu 2020 roku radny podniósł ten problem, odnosząc się do usuwania barier architektonicznych w budynkach mieszkalnych i obiektach publicznych dzięki wsparciu finansowemu z tego funduszu.

Fundusz Dostępności oferuje między innymi niskooprocentowane pożyczki na dostosowanie budynków mieszkalnych i obiektów publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oprócz tego umożliwia pozyskanie dofinansowania dla wielu innych obszarów wsparcia dla niepełnosprawnych, jak „Program Windowy” czy projekt „Dostępna Szkoła”.

Adam Ruśniak, wiceprezydent Bielska-Białej, w odpowiedzi na pismo Konrada Łosia wymienił wiele inicjatyw, które miasto podjęło, aby poprawić warunki życia osób z niepełnosprawnościami. Wśród nich są granty na zakup pojazdów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz na dostosowanie urzędów do obsługi osób z specjalnymi potrzebami. Wiceprezydent podkreślił również, że Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zawsze bierze pod uwagę likwidację barier architektonicznych podczas remontów.

Ruśniak zauważył również, że mimo trudności topograficznych charakterystycznych dla Bielska-Białej, miasto jest świadome problemów z poruszaniem się osób niepełnosprawnych i pracuje nad dostosowaniem infrastruktury miejskiej do ich potrzeb. Miasto dąży do stopniowej likwidacji barier architektonicznych i poprawy dostępności miejsc publicznych, takich jak chodniki, przystanki autobusowe i inne obiekty, o ile pozwala na to sytuacja finansowa.

Mimo tych wyjaśnień radny Łoś nie jest zadowolony. Jego zdaniem, miasto powinno bardziej aktywnie wnioskować o środki z Funduszu Dostępności, zwłaszcza biorąc pod uwagę liczne problemy, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne. Łoś oczekuje intensyfikacji działań na rzecz likwidacji barier architektonicznych, poprzez instalowanie wind, podjazdów i platform oraz stosowanie płytek chodnikowych z wypustkami dla niewidomych.