Kryzys w opiece zdrowotnej: W poszukiwaniu rozwiązania

Podczas zgromadzenia starostów z terenu śląskiego, które miało miejsce w Gliwicach, głównym tematem dyskusji był niepokojący stan lokalnych służb zdrowia. Wśród spotkanych samorządowców znalazł się Andrzej Płonka, który podkreślił konieczność wzmożonej współpracy na poziomie lokalnej administracji publicznej, aby skutecznie zareagować na obecne wyzwania.

Płonka, starosta bielski, przypomniał o dwóch próbach reformy sektora zdrowia na przestrzeni ostatnich 25 lat, które jednak za każdym razem ponosiły klęskę na skutek wpływu polityki. Wyraził także swoje zaniepokojenie kwestią finansowania szpitali, które według niego są ledwo funkcjonującymi „cudami”. Zaznaczył przy tym, że sytuacja finansowa tych instytucji jest coraz bardziej dramatyczna.

Dodatkowo, w ciągu najbliższych pięciu lat, powiat bielski będzie musiał uruchomić Centrum Zdrowia 75+, dedykowane seniorom. Obecnie jednak w Bielsku-Białej – mieście zamieszkanym przez 170 tysięcy osób – działa tylko jeden lekarz specjalizujący się w geriatrii.

Płonka podkreślił, że kwestie takie jak liczba lekarzy, rzetelne i uczciwe wycenianie procedur medycznych – które obecnie uważa za niewłaściwe i niekorzystne dla szpitali – oraz dostępność opieki geriatrycznej, powinny być przedmiotem długotrwałej debaty. Wyraził swoje zaniepokojenie tym, że mimo że powiaty mają za zadanie tworzyć centra dla seniorów, brakuje odpowiednich specjalistów.

Na zakończenie spotkania starostowie zadecydowali o opracowaniu wspólnego stanowiska, które zostanie następnie przekazane marszałkowi Jakubowi Chełstowskiemu.

Źródło: bielsko.info.