Protest pracowników Domu Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – żądają podwyżek

23 października 2023 r., poniedziałek, to dzień rozpoczęcia strajku przez NSZZ „Solidarność” w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Chorych w Bielskim Komorowicach. Członkowie związku zawodowego domagają się zwiększenia płac wszystkich pracowników tej placówki.

Osoby pracujące w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Chorych w Bielsku-Białej, w tym opiekunki, pokojowe, terapeuci, rehabilitanci oraz pracownicy kuchni i pralni, niosą pomoc swoim podopiecznym na co dzień, a ich praca polega na zapewnieniu stałej opieki nad osobami przewlekle chorymi. W swojej codziennej pracy spotykają się z różnego rodzaju chorobami, w tym zarówno psychicznymi jak i zakaźnymi. Z tego powodu są narażeni na ryzyko wcześniejszego wypalenia zawodowego czy ewentualnego zarażenia. Pracują oni w systemie zmianowym, pełnionym także w niedziele i święta, bez dodatkowego wynagrodzenia czy premii – tak wynika z listu przesłanego przez strajkujących do Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Podbeskidziu.

Przedstawiciele personelu Domu Pomocy Społecznej w Komorowicach zauważają, że od kilku lat placówka boryka się z problemem ograniczonej kadry, wynikającym z nieatrakcyjności oferowanego wynagrodzenia. Niskie płace powodują, że potencjalni pracownicy rezygnują z podjęcia pracy w DPS. Wiesława Maciejowska, przewodnicząca Solidarności w DPS w Komorowicach podkreśla, iż takie braki kadrowe prowadzą do sytuacji, gdzie ilość pracy przekracza możliwości zarówno fizyczne, jak i psychiczne pracowników.

W czerwcu tego roku, Solidarność wystosowała do dyrekcji DPS postulat o podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników o 1500 zł brutto, zaczynając od 1 lipca 2023 r. Warto jednak pamiętać, że DPS nie dysponuje samodzielnie funduszami – środki na wynagrodzenia pochodzą z budżetu miasta Bielsko-Biała. Do tej pory żądania o podwyżki nie zostały spełnione, co doprowadziło do decyzji o rozpoczęciu akcji protestacyjnych.