Zmieniamy miasto, walczymy ze zmianami klimatycznymi: plany modernizacji Bielska-Białej

Bielsko-Biała szykuje się do przeprowadzenia gruntownych zmian w swojej infrastrukturze. W planach jest rewitalizacja aż 17 lokalizacji na terenie miasta, co ma być elementem walki z konsekwencjami zmian klimatycznych.

Podczas LXIV sesji Rady Miejskiej, która miała miejsce 19 października, radni zdecydowali o poparciu tej ambitnej propozycji zgłoszonej przez prezydenta miasta. Ustalili oni, że miejska administracja powinna wystąpić o środki z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027. Takie działanie otwiera przed Bielsko-Białą możliwość zdobycia niezbędnego finansowania dla kluczowego projektu o nazwie „Adaptacja do zmian klimatu na terenie miasta Bielska-Białej”.

Główną aspiracją jest pozyskanie finansowego wsparcia z europejskiego programu, który jest egzekwowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczególnie chodzi tutaj o priorytet FENX.01 oraz działanie FENX.01.02 – te dwie inicjatywy skoncentrowane są na adaptacji miejskich obszarów oraz pomocach dla zrównoważonych systemów zarządzania wodami opadowymi.

Choć te działania mogą wydawać się skomplikowane, za nimi kryje się konkretny plan dotyczący przemiany wizualnej wybranych fragmentów miasta. Celem jest stworzenie efektywnych rozwiązań, które pozwolą przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian klimatycznych.