Tworzenie Strategii Rozwoju Kultury Bielska-Białej do 2030 roku

W ratuszu miasta Bielsko-Biała, niewzruszony zgiełk codzienności, toczy się pracowity proces budowania Strategii Rozwoju Kultury na następny dekadę – do roku 2030. Mieszkańcy mają szansę w pełni angażować się w ten proces – zaplanowane jest publiczne spotkanie, które odbędzie się w nadchodzący czwartek (19 października) o godzinie 16:00 w Domu Kultury noszącym imię Wiktorii Kubisz.

Planowany termin finalizacji całego dokumentu to koniec bieżącego roku. Znajdą się w nim zarówno początkowa diagnoza stanu kultury w Bielsku-Białej, jak i przewidywania jej rozwoju. Nie zabraknie także wyrażenia oczekiwań i aspiracji mieszkańców miasta, sposobów ich zaangażowania w działania kulturalne oraz celów strategicznych dla miasta. Dokument będzie także zawierał sugestie dotyczące kierunków działań dla lokalnej administracji w obszarze kultury.

Opracowywanie strategii ma swoje głębokie korzenie w marzeniu o zdobyciu przez Bielsko-Białą tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Wspomagająco, organizacja BCK produkuje wyjątkowy serial dokumentalny, który ma na celu ukazać nieznane dotąd tajemnice miasta.