Wsparcie finansowe dla Beskidzkiego Centrum Onkologii: 163 mln zł z Funduszu Medycznego na modernizację

Beskidzkie Centrum Onkologii, lokalizowane w Bielsku-Białej, otrzymało finansowanie w wysokości 163 milionów złotych z Funduszu Medycznego. Te środki mają na celu rozbudowę i modernizację parku maszynowego placówki. Dyrektor Centrum, Piotr Zdunek, informuje agencję prasową PAP, że inwestycje zostaną zainicjowane na początku przyszłego roku i będą trwały przez dwa lata.

Grzegorz Puda, Minister funduszy i polityki regionalnej, który wręczył symboliczny czek dyrektorowi szpitala, Piotrowi Zdunkowi, podczas piątkowej ceremonii, podkreślił, że pełny koszt inwestycji wyniesie 164 miliony złotych. Jak wyjaśnił polityk, przyznane wsparcie finansowe wynosi 163 miliony złotych.

Dyrektor Zdunek zapewnił, że rozbudowa rozpocznie się na początku następnego roku. „Zgodnie z projektem musimy rozpocząć prace 1 stycznia 2024 roku. Na realizację tej inwestycji mamy dwa lata” – dodał.

Minister Puda przedstawił zakres inwestycji, obejmującej rozbudowę pawilonów. Wyjaśnił, że w pawilonie I znajdować się będą między innymi oddział onkologiczny, radioterapia, oddział anestezjologii i intensywnej terapii, poradnia onkologiczna, pracownia endoskopii, mammografii, USG oraz zakład rehabilitacji. Pawilon II zostanie zaś rozbudowany o podziemne skrzydło, tzw. bunkier, który połączony będzie z istniejącym budynkiem. W tym miejscu zlokalizowana zostanie pracownia badania PET, służącego do wczesnego wykrywania zmian nowotworowych. Na liście zakupów znajdują się również cztery aparaty RTG do zabiegów, aparat PET i cztery urządzenia USG.

Minister wyraził nadzieję na to, że inwestycja przyczyni się do zwiększenia zakresu leczenia, przeniesienia ciężaru lecznictwa szpitalnego na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS), rozbudowy zaplecza diagnostycznego, skrócenia czasu oczekiwania na świadczenia oraz zwiększenia wczesnej wykrywalności chorób nowotworowych.

Fundusz Medyczny został utworzony dzięki inicjatywie prezydenta RP i współpracy z ministrem zdrowia. Jest on finansowany ze środków publicznych, które w sumie wynoszą około 40 miliardów złotych. Realizacja jego celów obejmuje lata 2021-2029 i jest zasilana corocznymi wpłatami budżetowymi w wysokości około 4 miliardów złotych.

Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej to trzy jednostki organizacyjne: centrum onkologii, szpital ogólny, m.in. z neurologią, intensywną terapią, ginekologią, położnictwem, neonatologią, kardiologią i chirurgią ogólną, a także placówka z zakładem pielęgnacyjno-opiekuńczym i oddziałem medycyny paliatywnej.

Od kilku lat trwa gruntowna modernizacja części onkologicznej lecznicy. W jesieni 2021 roku otwarto nowy pawilon – miejsce kompleksowej diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych. Koszt budowy osiągnął 150 milionów złotych, z czego około 80 milionów złotych pochodziło z funduszy Unii Europejskiej.