Spotkania profilaktyczne policji z młodzieżą szkolną: edukacja w sferze cyberprzemocy, odpowiedzialności karnej i uzależnieniach

Podstawowym celem spotkań, które prowadzą profilaktycy z wydziału prewencji bielskiej policji oraz dzielnicowi, jest edukacja młodzieży szkolnej. W trakcie takich prelekcji, funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na problematykę cyberzagrożeń oraz cyberprzemocy. Dorastający uczestnicy są ostrzegani przed hejtem w sieci oraz łamaniem prawa – policjanci jasno wyjaśniają im zasady odpowiedzialności karnej nieletnich. Młodzież z placówek edukacyjnych na poziomie ponadpodstawowym jest natomiast informowana o zagrożeniach płynących z eksperymentowania z alkoholem, narkotykami czy dopalaczami.

Podczas ostatnich spotkań profilaktycy z Wydziału Prewencji odwiedzili między innymi uczniów Technikum Informatycznego i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 w Bielsku. Z kolei dzielnicowi z komisariatu III przeprowadzili rozmowy edukacyjne w Przedszkolu nr 12. Tematyka spotkań z najmłodszymi dotyczyła bezpieczeństwa – zarówno w domu, jak i na drodze. Mundurowi skupiali się szczególnie na aspektach bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym oraz na zasadach „bezpiecznego zachowania” podczas kontaktów z nieznajomymi. Wszystko to przekazywane było w sposób dostosowany do wieku i poziomu zrozumienia najmłodszych.

Prelekcje dla młodzieży obejmowały również omówienie zasad odpowiedzialności karnej nieletnich. Funkcjonariusze ostrzegali przed sytuacjami, które mogą wydawać się młodym ludziom niewinne, ale faktycznie stanowią poważne naruszenia prawa. Szczególnie istotne było to w kontekście aktywności w cyberprzestrzeni, gdzie łatwiej może dochodzić do przekroczenia norm obyczajowych. Policjanci przestrzegali także przed ryzykiem uzależnienia od alkoholu czy narkotyków, które często jest rezultatem presji grupy rówieśniczej. Dodatkowo, zwracano uwagę na konsekwencje internetowego hejtu i mowy nienawiści – nie tylko te prawne, ale także społeczne.

Policjantom zadawano też wiele pytań – zarówno te dotyczące samej tematyki spotkań, jak i służby w policji. Niektórzy uczestnicy rozważali możliwość połączenia swojej przyszłej kariery zawodowej z funkcjonariuszami prawa.