Stabilność na rynku pracy w Bielsku-Białej i powiecie bielskim według danych Głównego Urzędu Statystycznego

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dane na temat bezrobocia w Bielsku-Białej i powiecie bielskim, które sugerują utrzymanie stabilnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. Szczególnie Bielsko-Biała cieszy się niską stopą bezrobocia, co od dawna jest charakterystyczne dla tego regionu. W porównaniu z innymi regionami Polski, Podbeskidzie nadal prezentuje się korzystnie.

Statystyki sierpniowe GUS wskazują, że stopa bezrobocia w Bielsku-Białej wyniosła 1,8 procent, czyli dokładnie tyle ile w lipcu. Niemniej jednak, sytuacja w powiecie bielskim nieco odbiegała od tej w Bielsku-Białej, z bezrobociem wynoszącym 3,3 procent, co oznacza wzrost o 0,1 procent w porównaniu z lipcem. Generalnie jednak, oba te wskaźniki są niższe niż te zaprezentowane dla całego województwa śląskiego oraz kraju – odpowiednio 3,6 procent (bez zmian od lipca) i 5,0 procent (również bez zmian).

Analiza historyczna pokazuje podobne wzorce w porównaniu do ubiegłego roku. W sierpniu poprzedniego roku, stopa bezrobocia na poziomie kraju wynosiła 5,2 procent, dla województwa śląskiego – 3,8 procent, dla Bielska-Białej – 1,8 procent, a dla powiatu bielskiego – 3,3 procent.