Zbliża się termin ważności uprawnień dla operatorów wózków widłowych i konserwatorów dźwigów

Pracownicy z branży technicznej, takiej jak operatorzy wózków widłowych czy konserwatorzy dźwigów i maszyn drukarskich, którzy uzyskali swoje uprawnienia do wykonywania zawodu przed dniem 30 czerwca 2019 roku, mogą stanąć w obliczu utraty tych uprawnień z nadejściem Nowego Roku. Przyczyną jest wygaśnięcie ich terminu ważności. Aby je odnowić, powinni złożyć odpowiedni wniosek do końca września. Niestety, wielu z nich nie jest tego świadomych.

Przemysław Koperski, poseł na Sejm, podjął działania w tej sprawie. W czwartek, 27 września, interweniował w Urzędzie Dozoru Technicznego zlokalizowanym w Bielsku-Białej. Zwracał również uwagę na ten problem podczas sejmowej mównicy 30 sierpnia.

Koperski podkreślił wagę problemu, mówiąc o dziesiątkach tysięcy osób w Polsce, które mają uprawnienia do pracy jako konserwatorzy różnego rodzaju urządzeń technicznych lub operatorzy wózków widłowych. Wyjaśnił, że większe firmy są świadome tej sytuacji i już podejmują odpowiednie kroki, składając wnioski o przedłużenie uprawnień. Problem dotyka głównie małe firmy, które często nie są tego świadome. Zwrócił uwagę, że Urząd Dozoru Technicznego nie podjął żadnych kroków w celu przeprowadzenia kampanii informacyjnej na ten temat. Podkreślił, że już straciły swoje uprawnienia tysiące osób zajmujących się montażem instalacji fotowoltaicznych.