Zmiana systemu oceniania w szkołach Bielska-Białej: propozycja wprowadzenia "kolorowych świadectw"

Małgorzata Zarębska, radna z Niezależnych.BB, zgłosiła do lokalnego samorządu Bielska-Białej interpelację. Swoją propozycję motywuje chęcią zmiany istniejącego systemu „czerwonych pasków” stosowanego w bielskich szkołach podstawowych. Przekonuje, że wprowadzenie „kolorowych świadectw” może przeciwdziałać negatywnym emocjom uczniów, którzy nie otrzymują czerwonych pasków.

Według Małgorzaty Zarębskiej, pomysł „kolorowych świadectw” jest dziełem Jakuba Tylmana. Jest to ceniony pedagog, który za swoje innowacyjne projekty zdobył wiele prestiżowych nagród. System ten już funkcjonuje w niektórych polskich szkołach i zdaniem radnej powinien zostać wprowadzony także w Bielsku-Białej.

Zdaniem Zarębskiej, główna idea „kolorowych świadectw” polega na docenieniu i nagrodzeniu wszystkich dzieci kończących rok szkolny. Obecny system, oparty na przyznawaniu biało-czerwonych pasków tylko dla najlepszych, może prowadzić do poczucia niższej wartości u tych, którzy ich nie otrzymują. Radna podkreśla, że każdy uczeń posiada swoje unikalne umiejętności, takie jak zdolności komunikacyjne, organizacyjne, liderowania czy społeczne.

Zgodnie z propozycją Małgorzaty Zarębskiej, uczniowie otrzymywaliby „kolorowe paski” za takie umiejętności. Skład i kolorystyka pasków miałaby być ustalona przez specjalną komisję. Zarębska sugeruje, że można by wzorować się na szkołach już stosujących ten system. Według niej, nowa metoda oceniania została dobrze przyjęta zarówno przez uczniów, jak i rodziców, co można przeczytać w interpelacji radnej.