Zarząd Dróg Miasta poszukuje projektanta do rozbudowy fragmentu ulicy Skalnej

Władze miejskie, reprezentowane przez Miejski Zarząd Dróg (MZD), ogłosiły poszukiwania doświadczonego wykonawcy do zaprojektowania rozbudowy pewnego odcinka dróg miejskich. Konkretnie chodzi o fragment ulicy Skalnej, o długości około 250 metrów. Ten konkretny odcinek znajduje się w sąsiedztwie dobrze znanej miejscowej knajpy Pod Dębowcem oraz toru dla saneczek.

Zgodnie z planem prace mają obejmować przebudowę zjazdów na poszczególne posesje, modernizację oświetlenia drogowego oraz dostosowanie istniejących systemów infrastruktury, które mogą kolidować z planowaną rozbudową. Ponadto, MZD nie wyklucza możliwości, że w ramach całego projektu będzie wymagane opracowanie planu zarządzania zielenią, który może wymagać usunięcia i zastąpienia pewnych drzew nowymi.

Osoby oraz firmy zainteresowane realizacją tego projektu mają czas na składanie swoich ofert do 2 października. Wykonawca, który zostanie wybrany przez MZD, otrzyma ponad 15 miesięcy na dokładne przygotowanie i realizację projektu.