Inwestycje w bielskim Szpitalu Wojewódzkim – nowy sprzęt i modernizacja dzięki środkom z Funduszu Medycznego

Bielski Szpital Wojewódzki stał się beneficjentem 9,2 mln złotych pochodzących ze Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, który jest częścią Funduszu Medycznego Ministerstwa Zdrowia. Finanse te zostaną skierowane na zakup nowoczesnej aparatury medycznej jak również na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w różnych częściach placówki, w tym pracowni RTG oraz sali resuscytacyjnej SOR.

Łukasz Matlakiewicz, sprawujący funkcję zastępcy dyrektora ds. administracyjno-technicznych Szpitala Wojewódzkiego, podkreślił znaczenie inwestycji dla poprawy standardu zdrowotnego placówki. Głównym celem tych działań jest zapewnienie wyższej jakości świadczeń medycznych na SOR, a także przyspieszenie procesu diagnostycznego i leczenia pacjentów znajdujących się w krytycznym stanie zdrowia.

Za otrzymane fundusze zastąpiona będzie stara aparatura medyczna, tak jak tomograf komputerowy czy urządzenia RTG. Dyrektor Matlakiewicz podkreślił, że zakup nowoczesnego sprzętu medycznego o wartości 7 mln złotych, umożliwi dokładniejszą diagnostykę dla pacjentów trafiających na SOR.

Dodatkowo, Matlakiewicz zaznaczył, że planowane są także prace nad modernizacją systemu monitoringu wizyjnego obszarów SOR oraz podjazdu dla pojazdów służby zdrowia.

Za ponad 2 mln złotych przeprowadzone zostaną niezbędne prace budowlane. Przewiduje się między innymi wymianę drzwi, posadzek oraz sufitów podwieszanych w korytarzach szpitala i przebudowę niektórych sanitariatów.

Planowana modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej ma zostać zakończona do końca 2024 roku.