Przerwa w obsłudze klientów w Wydziale Geodezyjno-Kartograficznym w powiecie bielskim

Zwracam się z ważnym komunikatem do mieszkańców powiatu bielskiego. W najbliższym czasie dojdzie do przerwy w działaniu Wydziału Geodezyjno-Kartograficznego Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej. W tym czasie nie tylko fizycznie nie będzie możliwości załatwienia spraw na miejscu, ale także serwisy internetowe będą niedostępne.

Informacja ta jest szczególnie istotna dla osób posiadających nieruchomości na terenie powiatu i planujących zakup dokumentacji takiej jak: wypisy z rejestru gruntów, mapy oraz inne materiały geodezyjne. W wyznaczonym okresie nie będzie również możliwe korzystanie z usług online. Apelujemy o przewidzenie tej sytuacji i zaplanowanie swoich spraw na inny termin – zauważa Ewa Sikora, kierująca działem geodezji i kartografii w starostwie bielskim.

Przerwa obejmować będzie kilka dni, włączając weekend, konkretnie od 14 września od godziny 15.00 do 18 września do 24:00. Przyczyną tego stanu rzeczy jest konieczność zmiany struktury baz danych geodezyjnych, co jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Niestety, wymaga to wyłączenia systemów informatycznych.

Po zakończeniu prac systemowych, mieszkańcy nie powinni odczuć żadnej różnicy w sposobie załatwiania spraw. Dokumenty i dane geodezyjne wydawane przez starostwo będą już dostosowane do najnowszych regulacji prawnych – zapewnia przedstawicielka urzędu.

Warto pamiętać, że dodatkowe ograniczenia będą dotyczyły również Portalu Geodety dla wykonawców prac geodezyjnych (firm geodezyjnych) – od dnia 8 września od godziny 14.00. W tym samym terminie zostanie też wyłączony Portal Projektanta.