W Bielsku-Białej zatrzymany nielegalny imigrant z Brazylii

W miniony wtorek, 22 sierpnia, w Bielsku-Białej doszło do kontroli cudzoziemca przeprowadzonej przez funkcjonariuszy miejscowej Placówki Straży Granicznej. Funkcjonariusze postanowili sprawdzić legalność pobytu mężczyzny w naszym kraju. Po analizie dokumentów okazało się, że obywatel Brazylii przebywał na terenie Polski bez odpowiednich uprawnień.

Nie posiadał on żadnych dokumentów potwierdzających prawo do pobytu na terenie naszego kraju. Wcześniej złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt u Wojewody Śląskiego, jednak wniosek ten nie został rozpatrzony z powodu braków formalnych.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej podjął decyzję o wydaniu cudzoziemcowi decyzji administracyjnej nakazującej mu powrót do kraju pochodzenia. Dodatkowo, Komendant ustalił również okres zakazu ponownego wjazdu na terytorium Polski oraz obszaru Schengen na okres 6 miesięcy. Na realizację tej decyzji obywatel Brazylii ma 30 dni.