Bielska policja na tropie poprawy bezpieczeństwa pieszych

Dnia 24 sierpnia, w czwartek, funkcjonariusze z bielskiego garnizonu policji będą prowadzić intensywne akcje mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych.

Choć głównym priorytetem tych działań będzie egzekwowanie przestrzegania przepisów związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem pieszych, funkcjonariusze będą również zwracać uwagę na wszystkie inne działania niezgodne z obowiązującym prawem.

Ważność przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez każdego użytkownika dróg ukazuje niebezpieczne zdarzenie, które miało miejsce popołudniem dnia 23 sierpnia. Młody chłopiec został potrącony przez kierowcę renault na ulicy Lipnickiej w Bielsku-Białej. Z wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej 12-letni chłopiec niespodziewanie wtargnął przed nadjeżdżający pojazd, co wymagało jego hospitalizacji.

Nadrzędną motywacją działań podjętych tego dnia jest troska o bezpieczeństwo pieszych, których ciała nie są chronione przez karoserię pojazdu i są narażone na bezpośredni kontakt z nim. Szczególnie pod lupę zostaną wzięte odcinki dróg, skrzyżowania i przejścia dla pieszych, gdzie ryzyko wypadku jest największe.

Warto przypomnieć, że wszyscy uczestnicy ruchu drogowego muszą przestrzegać zasad szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania. Te zasady, choć dotyczą wszystkich, powinny być szczególnie respektowane przez pieszych. W konfrontacji z samochodem pieszy zawsze jest pokrzywdzony. Bezpieczny pieszy to taki, który podczas przechodzenia przez jezdnię, nawet jeśli ma pierwszeństwo, stale obserwuje pojazdy i upewnia się, że kierowca właściwie reaguje na jego obecność na drodze.