Śląski Uniwersytet Medyczny otrzymuje darowiznę od samorządu na rozbudowę

Samorząd miejski postanowił przekazać kompleks budynków znajdujących się na placu Fabrycznym w formie darowizny na rzecz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Plan uniwersytetu zakłada stworzenie filii uczelni w tym miejscu.

Gmina jest właścicielem pięciu działek terenowych na placu Fabrycznym, natomiast prawa wieczystego użytkowania pięciu następnych działek stanowiących własność Skarbu Państwa zostały przekazane przez samorząd. Nieruchomości, które mają łącznie 7,5 tys. mkw., zostały wycenione na kwotę około 90 mln zł. Uczelnia ma za zadanie zdobyć fundusze, aby zmodernizować budynki, a następnie uruchomić tam filię z wydziałem medycznym.

Plan uniwersytetu nie ogranicza się tylko do tworzenia kierunku medycznego, ale obejmuje też stworzenie współczesnej publicznej biblioteki i centrum symulacji medycznych na placu Fabrycznym.

Zgodnie z planem, część budynków pod nadzorem konserwatora zabytków zostanie zachowana, ale przypisze się im nowe funkcje. Są to dziekanat, budynek z salami wykładowymi i biblioteka z czytelnią. Przewidziano również funkcję mieszkalną w postaci domu studenckiego. Niektóre zabudowania, ze względu na ich zły stan techniczny, będą musiały zostać rozebrane i zastąpione nowym obiektem o funkcji dydaktycznej.

Proces przygotowania dokumentacji projektowej i ubiegania się o pozwolenie na budowę ma rozpocząć się w połowie 2025 roku. Budowa jest planowana na okres około pięciu lat. „Naszym celem jest trwałe wpisanie się w przestrzeń Bielska-Białej i jej rozwój. Plac Fabryczny to miejsce, które sprzyja temu celowi. Będzie to również nasz wkład w transformację tego unikalnego obszaru, który radni zdecydowali się przekazać na rzecz uniwersytetu”- mówi Agata Pustułka, rzecznik prasowy Uniwersytetu.