Gatunki ryb zamieszkujące rzekę Białą

Wojciech Duraj, prezes Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej, dostarcza nam informacji na temat różnorodności gatunkowej ryb mieszkających w wodach rzeki Białej. Najczęściej spotkać tam można takie gatunki jak szczebla potokowa i pstrąg potokowy. Natomiast w górnych partiach rzeki swoje środowisko znalazł głowacz białopłetwy, a od centrum miasta aż do ujścia rzeki – klenie. Ponadto, na odcinku bielskiej Białej zauważyć można obecność minoga strumieniowego, co jest niezwykle interesujące, ponieważ jest to gatunek zagrożony.

Działania związane z ochroną i dbaniem o rzekę Białą są prowadzone przez członków bielskiego klubu Renegat Fishing Team, działającego pod egidą katowickiego okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego. Klub corocznie organizuje akcje sprzątania rzeki i wprowadza dodatkowe ryby do ekosystemu rzeki. Co roku do wód Białej trafia około 3500 pstrągów potokowych jako część działań zarybiania.

Polski Związek Wędkarski wprowadził pewne zasady dotyczące ochrony populacji ryb w rzece Białej – od jej źródeł aż do mostu w Komorowicach obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych ryb. Dzięki temu populacja pstrąga jest utrzymana na stosunkowo wysokim poziomie.

Nie tylko Biała jest domem dla różnorodnych gatunków ryb – inne cieki wodne Bielska również kryją wiele sekretów. Wojciech Duraj wspomina między innymi o Niwce płynącej przez Lipnik, gdzie wielokrotnie dostrzegał pstrąga potokowego i szczeblę potokową. Co ciekawe, pstrągi te nigdy nie były tam zarybiane – pochodzą wyłącznie z naturalnego tarła i są rodzime dla Beskidów. Ich genotyp nie uległ żadnym zmianom – podkreśla Duraj.