Modernizacja zabytkowej kamienicy w Bielsku-Białej

W końcu przyszedł czas na renowację zasłużonej kamienicy, która stanowi punkt orientacyjny przy ulicy 3 Maja 5, w Bielsku-Białej. Było to możliwe dzięki decyzji podjętej przez Radę Miejską podczas sesji w lutym, która zatwierdziła dofinansowanie dla tego projektu remontowego. Po otrzymaniu odpowiednich funduszy, prace konserwacyjne dachu i fasady budynku mogły ruszyć. Warto dodać, że we wrześniu 2021 roku, kamienica znana jako dom Grety Fischer znalazła swoje miejsce na liście zabytków nieruchomych województwa śląskiego.

Budynek położony przy ulicy 3 Maja 5 w Bielsku-Białej to wyjątkowy przykład prestiżowej miejskiej kamienicy z początków XX wieku. To tzw. Kamienica Fischera, wybudowana w 1901 roku według projektu Karola Korna, znanego architekta z Bielska-Białej. Jego unikalna estetyka łączy elementy historyzmu i secesji.

Kamienica składa się z dwóch pięter, sutereny oraz wysokiego parteru, a jej uroku dodaje także mansardowy dach. Nad narożnym wykuszem na fasadzie dominuje smukły hełm pokryty blachą, z kopułką ozdobioną łuską i sterczyną. Elewacja budynku jest bogata w zdobienia architektoniczne i sztukatorskie, które przyczyniły się do wpisania obiektu do rejestru zabytków.

Miejska dotacja pokrywa aż 78% nakładów potrzebnych na realizację remontu konserwatorskiego. Właśnie na ten cel wspólnota mieszkaniowa uzyskała kredyt w wysokości 2.250.000 zł. Miasto Bielsko-Biała przeznaczy na ten cel kwotę 2.165.026 zł, z czego 300.000 zł będzie dotacją, a pozostałe 1.865.025 zł będą wpłatami ratalnymi dokonanymi przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, reprezentujący miasto jako członka wspólnoty – informuje urząd miasta Bielsko-Biała.

Prace remontowe obejmują przebudowę i wymianę pokrycia dachu, a także naprawę uszkodzonych elementów konstrukcyjnych – zwłaszcza hełmu wieżyczki, który jest obecnie w bardzo złym stanie technicznym. Przewiduje się także wymianę zużytych tynków oraz naprawę i rekonstrukcję detali architektonicznych i sztukatorskich elewacji frontowej. W projekcie uwzględniono również docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem.