Kroki wiary: 32. Piesza Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej do Jasnej Góry

Pod szumem deszczu, dokładnie 540 pielgrzymów rozpoczęło swoją pielgrzymkę do Jasnej Góry 6 sierpnia, wyruszając z bazyliki mniejszej Nawiedzenia NMP w Hałcnowie. Pielgrzymka, oznaczona hasłem „Kościół jest Chrystusowy”, stanowiła 32. edycję pieszej pielgrzymki organizowanej przez diecezję Bielsko-Żywiecką. Grupa pielgrzymów złożona była z mieszkańców pięciu miejscowości: Bielska-Białej, Andrychowa, Cieszyna, Czechowic-Dziedzic i Oświęcimia. Szacuje się, że w sumie około 1400 osób dotrze na Jasną Górę po kilkudniowej wędrówce.

Uroczystą Mszę św., rozpoczynającą tegoroczne pielgrzymowanie, odprawił bp Roman Pindel. Po zakończeniu Eucharystii udzielił on wszystkim pielgrzymom swojego błogosławieństwa. Planowany termin przybycia do celu to 11 sierpnia, kiedy to hierarcha powita pątników na Jasnej Górze. Wśród osoby modlących się podczas Mszy znaleźli się przewodnicy różnych grup pielgrzymkowych, a wśród nich główny przewodnik pielgrzymki ks. Damian Koryciński.

Wśród uczestników pielgrzymki najstarszymi są Łucja i Teresa pochodzące z Bielska-Białej, obie mają 75 lat. Najmłodszy zaś to trzy miesiące życia mający Adam z Harbutowic. W grupie znajduje się również 20-osobowa delegacja z Węgier, która dziękuje za niedawną wizytę papieża we własnym kraju. Przewodnikiem tej grupy jest salwatorianin ks. Krzysztof Miklusiak, który podczas Eucharystii odczytał fragment Ewangelii w rodzimym języku swoich rodaków.

Zarazem z grupami z Bielska-Białej na pielgrzymkę udają się również pątnicy z innych części diecezji. 6 sierpnia po raz 37. wyruszyli pielgrzymi z Andrychowa (ok. 230 osób), po raz 32. z Cieszyna (ponad 200 osób). 7 sierpnia rozpoczęła się natomiast zarówno 40. pielgrzymka z Oświęcimia (ok. 230 osób) jak i 21. z Czechowic-Dziedzic (około 220 osób). Dodatkowo, dnia 9 sierpnia będzie miała miejsce także 21. pielgrzymka rowerowa z Andrychowa. Wszystkie te grupy mają spotkać się razem na jasnogórskich błoniach rankiem 11 sierpnia.