Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej z podwyżkami

Na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej postanowiono zwiększyć wysokość wynagrodzenia dla osób, które należą do Ochotniczej Straży Pożarnej. Przypomnijmy, że ratownicy otrzymują wynagrodzenie zarówno za uczestnictwo w akcjach gaśniczo-ratunkowych, jak i za udział w szkoleniach dla OSP.

Podwyżki dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej

Władze miasta postanowiły podnieść wysokość ekwiwalentu, który otrzymują ratownicy OSP w ramach udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach. Do tej pory otrzymywali oni 21 złotych za godzinę uczestnictwa w akcji ratowniczo-gaśniczej oraz 12 zł za godzinę uczestnictwa w szkoleniu.

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Miasta postanowiono, aby podnieść wysokość wynagrodzenia do najwyższej stawki, jaką umożliwia to ustawa. W związku z tym postanowiono podnieść wysokość ekwiwalentu dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej z 21 złotych za godzinę udziału w akcji ratowniczo-gaśniczej do 32 złotych i 32 groszy. Z kolei za szkolenia podniesiono stawkę z 12 złotych na 15 złotych. Stawka za udział w akcji ratowniczo-gaśniczej jest możliwie największa, jaką mogą otrzymywać strażacy OSP.

Dodajmy, że strażacy OSP w Bielsku-Białej od lat jednak przekazują swój ekwiwalent na rzecz swoich jednostek, w których służą.