Program „Zielone dachy” w Bielsku-Białej

W wielu miejscach na świecie praktykuje się ostatnio działania związane z zielonymi dachami. Mowa tutaj oczywiście o wykorzystaniu powierzchni dachów obiektów budowlanych dla różnego rodzaju roślin. Również radni Bielska-Białej przyjęli uchwałę dotyczącą programu „Zielone dachy dla Miasta Bielska-Białej”.

Dotacje z programu „Zielone dachy” dla mieszkańców

Już niedługo mieszkańcy Bielska-Białej będą mogli dołączyć do programu „Zielone dachy dla Miasta Bielska-Białej”, a także starać się o dotacje. Zainteresowanych tych programem nie brakuje i to zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.

Jako pierwsze zielone dachy mają powstać na obiektach budynków należących do szkół oraz urzędów. Przede wszystkim te, które wymagają remontów, ale również i te, których budowa jest przewidziana w przyszłości. Wykonanie zielonych dachów znacząco mogą przyczynić się do poprawy klimatu, a także odciążenia miastowych systemów kanalizacji.

Technologia zielonych dachów z Hamburga

Przypomnijmy, że w Bielsku-Białej oraz kilku innych miastach w Polsce doszło do porozumienia pomiędzy niemieckim miastem Hamburg a Stowarzyszeniem Gmin Sieć Polska „Energie Cites”. W ramach tego porozumienia aż osiem polskich miast będzie mogło dokształcić się w ramach planowania, a także realizacji powstawania zielonych dachów w Polsce. Miasta, które uczestniczą w akcji to Bielsko-Biała, Gdynia, Kalisz, Bydgoszcz, Lublin, Wrocław, Kraków i Warszawa.

Zielone dachy mają ogromne perspektywy przed sobą. Przede wszystkim sprawiają, że w prosty sposób można znacznie lepiej wykorzystać wody opadowe. Ponadto klimat w danym regionie może ulec poprawie, a także może pojawić się większa ilość tlenu. Statystyki dotyczące zatrzymywania wód opadowych zielone dachy są na tyle optymistyczne, że prawdopodobnie pozwalają zatrzymać aż od 50 do 99 procent opadowych wód. Dzięki temu znacząco będzie można odciążyć lokalne kanalizacje, co pozwoli skutecznie przeciwdziałać stratom w wyniku podtopień i zalań.