Nowa forma płatności za bilety przejazdu MZK w Bielsku-Białej

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej idzie z duchem czasu. Ogłoszony został przetarg na nowoczesny system realizacji opłat za bilet przejazdu. Dzięki temu podróżujący będą mogli wnieść opłatę za sprawą zbliżenia karty płatniczej do kasownika.

MZK wprowadzi nowy system płatniczy za bilety przejazdu

Przetarg ogłoszony przez MZK ma za zadanie wyłonić wykonawcę, który zaprojektuje, wykona oraz wdroży system umożliwiający dokonanie płatności za bilet za pomocą kart płatniczych oraz płatności mobilnych NFC. W ramach przetargu MZK ma otrzymać również 166 kasowników, które będą znajdować się w poszczególnych autobusach. Oprócz tego zamówienie dotyczy również 10 czytników kontrolerskich.

Za pomocą kasowników będzie można uiścić opłatę za bilety czasowe, jednoprzejazdowe, a w przyszłości być może również za okresowe. Nowoczesne kasowniki mają obsługiwać płatności dokonywane kartami Visa oraz Mastercard. Niewykluczone, że wykonawca zapewni również inne formy płatności. Urządzenia pozwolą wybrać rodzaj biletu, a także ich ilość. Co więcej pasażerowie będą mieli możliwość sprawdzenia terminu ważności posiadanego biletu. Ponadto obsługa kasownika będzie możliwa w języku polskim, angielskim, niemieckim oraz ukraińskim.

Rozstrzygnięcie przetargu już wkrótce

Miejski Zakład Komunikacyjny zaznacza, że głównym kryterium branym pod uwagę podczas przetargu będzie niska cena całej inwestycji. Oprócz tego w nieco mniejszym stopniu ważne będą zastosowane rozwiązania techniczne oraz korzystne warunki gwarancji. Mówi się, że wykonawca powinien zapewnić minimum 60 miesięcy obsługi gwarancyjnej, a także 120 miesięcy wsparcia technicznego.

Ostateczny termin składania ofert ustalono na 23 sierpnia.