Budowa spalarni odpadów komunalnych w Bielsku-Białej coraz bliżej

W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa ze zwycięską firmą, która przygotuje realizację studium wykonalności planowanej w Bielsku-Białej spalarni odpadów komunalnych. Dokument powinien być gotowy  najpóźniej w ostatnich dniach maja. W przygotowanie stadium wyraziły zainteresowanie cztery firmy. Warto przypomnieć, że zakład będzie mógł rocznie utylizować 100 tysięcy ton odpadów.

Opracowanie studium wykonalności inwestycji

Jak oświadczył prezydent Bielska-Białej, Jarosław Klimaszewski, w piątek rozpoczną się prace związane z opracowaniem studium wykonalności inwestycji, jaką jest budowa spalarni odpadów komunalnych. Ma ono zawierać między innymi analizę finansowo-ekonomiczną całego przedsięwzięcia. Tuż po uzyskaniu prawomocnej decyzji dotyczącej środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji, przeprowadzone ma zostać referendum miejskie, którego wynik ostatecznie zadecyduje o losach instalacji termicznego przekształcania odpadów w mieście.

Oferty przedsiębiorstw

Dziewiętnaście przedsiębiorstw otrzymało w tej sprawie zapytanie ofertowe od Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej. Finalnie cztery z nich przedstawiło swoje oferty, a ostatecznie wybrano propozycję konsorcjum firm Polinvest i Empiro. Spółki te – jak wyjaśnia ZGO – posiadają duże doświadczenie w realizacji studium, a także podobnych inwestycji w Białymstoku i Krakowie. Podpisanie umowy na opracowanie studium planowane jest na 1 marca.

Studium będzie gotowe do końca maja

Od momentu podpisania umowy zwycięska firma będzie miała 12 tygodni na przygotowanie dokumentu, co oznacza, że będzie on gotowy najpóźniej do końca maja. Wartość kontraktu oszacowana jest na 95 tysięcy zł. Wiadomo już, że studium ma składać się z dwóch części: opisowej, a także obliczeniowej (model finansowy). Opracowanie będzie dotyczyć również analizy skomunikowania planowanej instalacji z układem dróg publicznych.

Dlaczego spalarnia odpadów?

Spalarnie odpadów komunalnych powstają od lat w wielu miastach. W Europie działa około 500 tego typu zakładów, a część z nich funkcjonuje w centrach miast. Instalacje te są kontrolowane przez całą dobę, a ich wyposażenie pozwala wychwycić i unieszkodliwić zanieczyszczenia. Jak twierdzi prezydent miasta, recykling jest nadal dla Bielska-Białej priorytetem, jednak nie wszystkie odpady nadają się do ponownego wykorzystania.