Bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku: policja pomoże sprawdzić stan techniczny autobusów i psychofizyczny kierowców

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Powiatowe Komendy Policji, organizatorzy letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży mają możliwość skorzystania z usług policjantów do oceny stanu technicznego autokarów oraz kondycji psychofizycznej kierowców przed rozpoczęciem podróży. Jest to istotna inicjatywa mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas podróży młodych ludzi.

Aby skorzystać z tej opcji, organizatorzy muszą z kilkudniowym wyprzedzeniem powiadomić odpowiednią jednostkę policji o planowanej kontroli. Informacje, które należy przekazać, to data i godzina wyjazdu, a także liczba autokarów. W naszym regionie przeprowadzane są kontrole pojazdów w konkretnych lokalizacjach: na dolnej płycie dworca PKS w Bielsku-Białej, na parkingu przy ul. Frysztackiej 104 w Cieszynie oraz na parkingu przy dawnym sklepie Tesco w Żywcu.

Nie tylko organizatorzy, ale także rodzice mogą indywidualnie sprawdzić stan autobusów szkolnych i wycieczkowych..