Skutki powodziowe w powiecie bielskim: uszkodzenia sięgają 80 milionów złotych

Ofiarą gwałtownych ulew stał się powiat bielski, gdzie zniszczenia oszacowano na blisko 80 milionów złotych. Głównym ogniskiem szkód były dwie placówki szpitalne w Bielsku-Białej, których piwnice zostały zalane. Ponadto, w wyniku nawałnicy, trzy mosty na drogach powiatowych doznały uszkodzeń.

Największe zniszczenia po burzy można zaobserwować w takich gminach jak Jasienica, Porąbka, Wilamowice, Kozy i Czechowice-Dziedzice. W szczególności na drogach powiatowych ucierpiały mosty i drogi znajdujące się w gminie czechowickiej. Trzy mosty przy ulicy Bestwińskiej w Czechowicach-Dziedzicach, przy ulicy Zabrzeskiej oraz ulicy Bielskiej obie w Ligocie – to miejsca, które najbardziej odczuły skutki powodzi. Mimo wszystko, mosty te są nadal funkcjonalne, aczkolwiek obowiązuje na nich ruch wahadłowy.

Wśród dotkniętych zalaniem ulic wyraźnie wyróżnia się ulica Rolników w Ligocie, która podczas powodzi została całkowicie zanurzona pod wodą. W przypadku wielu innych dróg powiatowych, obserwujemy uszkodzenia poboczy i systemów odwadniających. Według estymacji Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku Białej, koszt naprawy wyniesie około 22 milionów złotych.

Tego samego dnia, 4 czerwca, zalane zostały piwnice dwóch szpitali pod kontrolą starostwa powiatowego: Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej oraz Bielskiego Centrum Psychiatrii „Olszówka”. Zalało tam pomieszczenia pomocnicze, gospodarcze i szatnie dla pracowników, jak również archiwa. W szpitalu pediatrycznym miała miejsce awaria windy głównego budynku jako wynik zalania, jednak została ona już naprawiona. Koszt usuwania tych szkód przekroczy 230 tysięcy złotych.

W największej gminie, Jasienica, nawałnica pozostawiła po sobie zniszczone drogi, rowy przydrożne, mosty i kładki we wszystkich 14 sołectwach. Dodatkowo ucierpiały prywatne posesje i domy. Straty w majątku gminnym oszacowano na co najmniej 20 milionów złotych. W Porąbce uszkodzeniu uległo 11 dróg we wszystkich czterech sołectwach, generując straty rzędu 12 milionów złotych. W gminach Wilamowice i Kozy straty wyniosły nawet 10 milionów złotych.