Kwestia niewystarczającej infrastruktury rekreacyjnej w Wapienicy – wezwanie do działania od lokalnych radnych

Chociaż przestrzeń rekreacyjna zlokalizowana na obszarze Wapienicy dysponuje potencjałem przyrodniczym, mieszkańcy tego regionu narzekają na brak odpowiedniej infrastruktury. Lokalni radni podnoszą alarm w tej sprawie, wyrażając potrzebę poprawy warunków w miejscach rekreacji, zwłaszcza dla dzieci zamieszkujących ten obszar miasta.

Agnieszka Nowak i Piotr Kochowski, radni miasta Bielsko-Biała, zwrócili się do lokalnej władzy z apelem o rozwój i modernizację przestrzeni rekreacyjnej w Wapienicy, znajdującej się przy ulicy Leśników 14. Zwrócili również uwagę na konieczność odnowienia placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców osiedla Wapienica.

Szczegółowo opisali oni potrzeby lokalnej społeczności, podkreślając wymóg budowy toalety publicznej, instalacji ławek wzdłuż rzeki, urządzenia podestów do odpoczynku oraz miejsca przeznaczonego do grillowania. Autorzy apelu podkreślili, że te udogodnienia są niezbędne dla komfortowego korzystania z terenu rekreacyjnego przez mieszkańców.

Podkreślili również, że obszar ten jest cieszy się dużym zainteresowaniem jako miejsce odpoczynku i zabawy dla mieszkańców Wapienica, zwłaszcza dzieci. Z tego powodu, twierdzą że powinien spełniać wymogi sanitarne, a także stwarzać bezpieczne i przyjazne środowisko.

Zauważono, że Rada Osiedla „Wapienica” zgłosiła podobny apel do władz miasta pod koniec maja.