Znaczne zwiększenie opłat za gospodarowanie odpadami w Bielsko-Biała od 1 września

Mieszkańcy Bielska-Białej muszą przygotować się na radykalne zwiększenie opłat za usługi związane z wywozem odpadów. Jak zostało ujawnione, od 1 września tego roku opłaty za śmieci dla domostw jedno-, dwu- i trzyosobowych wzrosną o znaczące 40 procent. Prezydent miasta, Jarosław Klimaszewski, sygnalizował takie zmiany już podczas kampanii wyborczej.

Propozycja podwyżki została już przyjęta przez władze miasta i niebawem ma rozpocząć się proces konsultacji społecznych w tej sprawie. Aby podwyżka stała się faktem, musi zostać zatwierdzona przez radnych Bielska-Białej.

Portal informacyjny wyjaśnił, że największy ciężar finansowy spadnie na gospodarstwa jedno-, dwu- i trzyosobowe. Stawka za odbiór odpadów na osobę w tych gospodarstwach skoczy z obecnych 28 zł do aż 39 zł. Gospodarstwa o czterech i większej liczbie osób będą płacić mniej na osobę, ale całościowe opłaty także wzrosną. Przykładowo, pięcioosobowe gospodarstwo zapłaci po nowemu 145 zł zamiast dotychczasowych 112 zł miesięcznie, a sześcioosobowe będzie musiało uiścić 147 zł zamiast obecnych 114 zł.

Jak tłumaczą urzędnicy, wzrost stawek jest wynikiem nowego kontraktu na odbiór odpadów, który miasto zawarło wiosną z firmą PreZero. Ten kontrakt będzie obowiązywać do końca 2027 roku i wejdzie w życie 1 lipca. Koszt jego realizacji wzrośnie z około 30,3 mln zł do 42,5 mln zł rocznie. Ponadto, koszt usług związanych z odbiorem odpadów stanowi około 53 procent wszystkich kosztów systemu gospodarki odpadami. W ostatnim roku pensja minimalna wzrosła o ponad 20 procent, a także drożały paliwo i energia elektryczna.

Urzędnicy podkreślają również, że zakres usług został rozszerzony. Zwiększono częstotliwość odbioru frakcji metali i tworzyw sztucznych dla nieruchomości jednorodzinnych – teraz będą one odbierane dwa razy w miesiącu. Z kolei dla nieruchomości wielorodzinnych zwiększono częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych – z raz na dwa miesiące do raz na miesiąc. Ponadto wprowadzono usługę mycia pojemników dla nieruchomości wielorodzinnych, co znacząco poprawi jakość oferowanych usług.