Próba unikania wymiaru sprawiedliwości zakończona aresztem dzięki czujności strażników miejskich

Strażnicy miejscy z Bielska podczas rutynowych działań patrolowych na ulicy Kazimierza Wielkiego zaobserwowali położenie pojazdu, które budziło ich wątpliwości. Auto było zaparkowane w sposób niezgodny z przepisami, co skłoniło ich do bliższego przyjrzenia się sprawie.

Podczas próby ustalenia właściciela pojazdu okazało się, że samochód należy do kobiety, która nie posiadała odpowiednich uprawnień do prowadzenia go. Nie był to jednak jedyny problem jaki napotkali funkcjonariusze.

W trakcie dalszych działań ustalili, że kobieta ta jest poszukiwana przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Była ona zobowiązana do odbycia kary pozbawienia wolności, której próbowała uniknąć. Strażnicy miejscy podjęli decyzję o jej zatrzymaniu i przekazaniu w ręce funkcjonariuszy policji.