Modernizacja ul. Brodzińskiego w Bielsku-Białej generuje tymczasowe komplikacje drogowe

Po rozluźnieniu się w majowy długi weekend, mieszkańcy osiedla Kopernika w Bielsku-Białej będą musieli stawić czoła utrudnieniom drogowym. Powodem jest rozpoczęcie zaplanowanej renowacji ul. Brodzińskiego, która ma na celu poprawę jakości infrastruktury drogowej. W związku z pracami remontowymi przeprowadzanymi przez firmę Radex, którą wybrano na podstawie najkorzystniejszej oferty sięgającej prawie 6 mln zł, od poniedziałku 6 maja nastąpią zmiany w organizacji ruchu drogowego.

Główna zmiana polega na zamknięciu ul. Brodzińskiego na odcinku między Zielną a Korzenną, co potrwa około dwa miesiące. W związku z tym konieczne będzie skorzystanie z zaznaczonych na mapie objazdów. Miejski Zarząd Dróg apeluje do kierowców o ostrożność i przestrzeganie obowiązującego oznakowania.

Zgodnie z dokumentacją przetargową, całość inwestycji ma potrwać 11 miesięcy, jednak najważniejsze prace mają być wykonane jeszcze w bieżącym roku. W ramach renowacji przewiduje się demontaż starej nawierzchni drogowej, chodników i zjazdów, które zostaną odnowione. Dodatkowo planowany jest remont skrzyżowań, modernizacja sieci kanalizacyjnej i instalacja nowego oświetlenia wykorzystującego technologię LED.

Projekt uwzględnia minimalne korekty przebiegu ulicy, aby zminimalizować wpływ prac na sąsiednie tereny. Szerokość jezdni na odcinku dwukierunkowym będzie wynosić od 5 do 6 m, zaś na jednokierunkowym – 3,5 m. W projekcie zaplanowano także utworzenie zatoki postojowej oraz wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h na remontowanym odcinku.